3. Millised peavad olema planeeringu joonised?

Planeeringu vormistatavad osad on seletuskiri, joonised ja planeeringu juurde kuuluvad lisad. Planeeringu joonised koosnevad nii digitaalsetest kihtidest kui ka esituskujudest. Digitaalsed kihid ja loetavalt kujundatud esituskujud moodustavad kokku planeeringu joonised.

Jooniste digitaalsed kihid on spetsiaalse tarkvaraga (nt AutoCad, MicroStation, MapInfo, ArcGIS jne) loodud ja sisu põhjal teemadesse grupeeritud ruumiandmed. Digitaalselt loodud kihid võimaldavad planeeringu infot masintöödeldaval kujul võrrelda ja taaskasutada. Digitaalsed kihid koosnevad nii jooniste alusandmetest (vt küsimus 12) ja teistest esitlemiseks vajalikest kihtidest (vt küsimus 13 ja küsimus 14) kui ka planeeringulahenduse kehtestatud kihtidest (vt küsimus 15).

Esituskujusid on vaja selleks, et inimesed saaksid planeeringu infost aru ilma spetsiaalse tarkvarata. Esituskujud on digitaalsete kihtide kujundatud ja küljendatud versioonid, mida saab digitaalselt, näiteks ka veebis esitleda (tavaliselt pdf kujul) ja vajadusel välja trükkida.

Järgmine küsimus