15. Mis on planeeringulahenduse kehtestatud kiht?

Planeeringulahenduse kehtestatud kihid on vastavalt vormistusnõuete määrusele planeeringulahenduse märkimiseks loodud ja nimetatud planeeringu kehtestatava info kihid. Planeeringulahenduse kehtestatud kihtidena mõistetakse spetsiaalse tarkvaraga loodud planeeringulisi ruumiandmeid, mis koosnevad ruumikujudest ja neile lisatud tärkandmetest.

Planeeringulahenduse kehtestatud kihid tuleb eristada alusandmetest ehk taustinformatsioonist (vt küsimus 12) ning teistest esitlemiseks vajalikest kihtidest (vt küsimus 13 ja küsimus 14). Planeeringuga loodud info tuleb jaotada planeeringulahenduse kehtestatud kihtidele seal sisalduva info alusel (vt küsimus 19). Üld- ja detailplaneeringu jooniste digitaalsed kihid tuleb vormistada vastavalt määruse lisale 2.

Järgmine küsimus