14. Millised on tekstid, millel ei ole seost ruumikujuga?

Ruumikujuga seost mitteomavateks tekstideks on igasugused selgitused, näiteks asulanimed, veekogude nimed, selgitused, viitriiulid ja punktobjektide nimed joonisel, mida kasutatakse esituskuju parema loetavuse tagamiseks. Osadel juhtudel tuleb selliseid tekste märkida tegelikult objekti tärkandmetes (nt detailplaneeringu koostamise kohustusega ala kohanimi või krundi ehitusõigus). Esituskuju parema loetavuse tagamise tekste ei lisata kehtestatavatele kihtidele.

Järgmine küsimus