13. Millised on esitlemiseks vajalikud kihid, mida planeeringulahendusega ei kehtestata?

Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide peamine eesmärk on, et nendel märgitud ruumiobjektid asuksid tegelikkusele vastavas asukohas ja seda infot oleks võimalik vastavalt vajadusele kasutada koos muude ruumiandmetega. Jooniste esituskuju parema loetavuse tagamiseks toodetud andmete ehk esituskihtide peamine eesmärk on aidata luua hästi mõistetavad planeeringu jooniste esituskujud. Esituskihtideks on näiteks juurde lisatud viirutused, kattuvad jooned, leppemärgid, kirjanurgad ja muud sarnased detailid, aga ka vajadusel loetavuse parandamiseks nihutatud jooned. Need ruumiobjektid ei ole planeeringulahenduse osa ja seega neid ei kehtestata.

Kui esituskihtidele paigutatakse parema loetavuse tagamiseks planeeringulahenduse infot, sh planeeringulahendusega loodud ruumiobjekte, siis vaid koopiana tegelikust ruumiobjektist säilitades originaalsed ruumiobjektid õigetel kihtidel.

Järgmine küsimus