7. Mida tähendab, et planeeringu koostamise korraldaja peab määruse lisa 1 kohaselt esitama andmed digitaalsete kihtide koostamiseks kasutatud tarkvara ja tarkvara versiooni kohta?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Kohustuslik on maakatastri pidajale esitada info tarkvara ja selle versioon kohta, millega planeeringu joonised on koostatud, et esitatud kihid oleks võimalik viia ühtsesse süsteemi üldises andmebaasis (Eesti geoportaalis). Näiteks: Mapinfo Professional Version 12.5. Oluline on tarkvara versioon kindlasti korrektselt märkida, kuna erinevates versioonides koostatud andmed võivad konverteerimisel muutuda või teiseneda ning näidata infosüsteemis erinevaid tulemusi.

Eelmine küsimus: Miks peab planeeringu koostamise korraldaja määruse lisa 1 kohase info esitama maakatastri pidajale?

Järgmine küsimus: Mida tähendab, et planeeringu koostamise korraldaja peab määruse lisa 1 kohaselt esitama jooniste esituskujude üldistusastme?

Skip to content