14. Millised on tekstid, millel ei ole seost ruumikujuga?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Ruumikujuga seost mitteomavateks tekstideks on igasugused selgitused, näiteks asulanimed, veekogude nimed, selgitused, viitriiulid ja punktobjektide nimed joonisel, mida kasutatakse esituskuju parema loetavuse tagamiseks. Osadel juhtudel tuleb selliseid tekste märkida tegelikult objekti tärkandmetes (nt detailplaneeringu koostamise kohustusega ala kohanimi või krundi ehitusõigus). Esituskuju parema loetavuse tagamise tekste ei lisata kehtestatavatele kihtidele.

Eelmine küsimus: Millised on esitlemiseks vajalikud kihid, mida planeeringulahendusega ei kehtestata?

Järgmine küsimus: Mis on planeeringulahenduse kehtestatud kiht?

Skip to content