Koolitusmaterjalid 2020

Planeeringute vormistusnõuete digitaalsete kihtide koostamise praktilised seminarid

Eelmise aasta 1. novembril hakkas kehtima Riigihalduse ministri määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. Planeeringute osakonna nõunikud Merje Muiso ja Triin Lepland ning Regionaalhalduse osakonna ruumilise planeerimise peaspetsialist Alan Rood tutvustasid kehtima hakanud määruse nõudeid kihtide vormistamisele sõltuvalt joonise koostamise programmist ja erinevat liiki planeeringute jooniste ülesehitusest: Planeeringute vormistusnõuete praktiline seminar: digitaalsete kihtide koostamine.

Kohtla-Järve infopäev detailplaneeringu algatamisest või algatamata jätmisest

21. jaanuaril 2020 toimus Kohtla-Järvel linnavolikogu istungite saalis infopäev, mille fookuses oli detailplaneeringu algatamine ja algatamata jätmine. Osalejateks olid linnavolikogu liikmed, linnavolikogu komisjonide liikmed ja linnavalitsuse ametnikud. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso tegi huvilistele ülevaate planeerimise olemusest, kohaliku omavalitsuse võimalustest tagada kvaliteetsed planeerimisotsused ja planeeringu elluviimine soovitud kujul. Merje Muiso ettekanne: “Detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine“.

Taastuvenergeetika infopäev

Ministeeriumite hoone Tamme saalis toimus 20. jaanuaril 2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud taastuvenergeetika infopäev. Osalesid nii omavalitsuste esindajad, planeerimiskonsultandid, arendajad kui ka teised valdkonna spetsialistid. Infopäeval oli võimalik täiendada teoreetilisi teadmisi ja saada praktilisi nõuandeid taastuvenergeetika kavandamiseks üldplaneeringus nii Ministeeriumitelt, Linnade valdade liidult, Eesti tuuleenergia assotsiatsioonilt ning arendajatelt. Ettekanded olid järgmistel teemadel: Riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 ülevaade kohalikule omavalitsuseleRuumi planeerimine kohalikus omavalitsuses, Euroopa Liidu rohelepe ehk Green Deal, Tuuleenergia Eestis, Taastuvelektri lahendused, Kuidas soodustada taastuvenergia arengut üldplaneeringute abil?Suurarenduste kohaliku kasu küsimused, Üldplaneeringud kui abimees kliima- ja taastuvenergia eesmärkide saavutamisel, Planeerija vaade taastuvenergia üld- ja maakonnaplaneeringuteks.