16. Mida mõistetakse planeeringulahenduse andmegrupina?

Andmegrupp on ühel planeeringulahenduse kehtestatud kihil asuvad ruumiandmed: spetsiaalse tarkvaraga (nt AutoCad, MicroStation, MapInfo, ArcGIS jne) loodud ja sisu põhjal grupeeritud ruumikujud koos tärkandmetega.

Tärkandmed on andmetabelisse organiseeritud omadustega koondatud andmed, mis on märgitud tähtede ja/või numbritena koos võimalike erimärkide ja tühikutega (nt mitmesugused koodid, nimetused). Tärkandmestik on vajalik selleks, et ruumiobjekti kirjeldada ja siduda planeeringulahendusega.

Andmegrupi moodustavad ühe teema lõikes koondatud ruumiandmed, mis asetsevad ühel kihil (vt näidis 2).

Näidis 2: Tingimusega ala andmegrupp

Järgmine küsimus