34. Millal võib jätta tärkandmed detailplaneeringu kihi kohta vormistamata (eeldusel, et tärkandmete loomine pole kohustuslik)?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Enamike detailplaneeringu kihtide tärkandmed ei ole kohustuslikud juhul, kui ühel kihil on vaid ühesuguse iseloomuga ruumiobjektid ja kihid on loodud vastavalt määruse lisale 2 (vt küsimus 33). Ühe detailplaneeringu teema lahendamisel võib erineva iseloomuga elemente jagada jaotuskihtidele luues kihid järel-liidendite abil. Soovitatav on joon- ja punktobjektide kasutamisel joonestustarkvaras luua võimalusel jaotuskihte, et tärkandmetega kihtide hulka vähendada, sest joon- ja punktobjektidele eristamiseks objectID lisamine võib osutuda keeruliseks. Näiteks võib tehnovõrkude elemendid jagada jaotuskihtidele ja sellisel juhul tärkandmeid lisama ei pea (DP_tehno_vesi; DP_tehno_kanal).

Eelmine küsimus: Milliste detailplaneeringu kihtide puhul on kohustuslik vormistada ka tärkandmed?

Järgmine küsimus: Milliseid geomeetria liike võib ja saab kasutada detailplaneeringu ülesannete lahendamiseks?

Skip to content