16. Mida mõistetakse planeeringulahenduse andmegrupina?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Andmegrupp on ühel planeeringulahenduse kehtestatud kihil asuvad ruumiandmed: spetsiaalse tarkvaraga (nt AutoCad, MicroStation, MapInfo, ArcGIS jne) loodud ja sisu põhjal grupeeritud ruumikujud koos tärkandmetega.

Tärkandmed on andmetabelisse organiseeritud omadustega koondatud andmed, mis on märgitud tähtede ja/või numbritena koos võimalike erimärkide ja tühikutega (nt mitmesugused koodid, nimetused). Tärkandmestik on vajalik selleks, et ruumiobjekti kirjeldada ja siduda planeeringulahendusega.

Andmegrupi moodustavad ühe teema lõikes koondatud ruumiandmed, mis asetsevad ühel kihil (vt näidis 2).

Eelmine küsimus: Mis on planeeringulahenduse kehtestatud kiht?

Järgmine küsimus: Mida tähendab, et planeeringulahenduse kehtestatud kihid vormistatakse topoloogiliselt korrektselt?

Skip to content