15. Mis on planeeringulahenduse kehtestatud kiht?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringulahenduse kehtestatud kihid on vastavalt vormistusnõuete määrusele planeeringulahenduse märkimiseksloodud ja nimetatud planeeringu kehtestatava info kihid. Planeeringulahenduse kehtestatud kihtidena mõistetakse spetsiaalse tarkvaraga loodud planeeringulisi ruumiandmeid, mis koosnevad ruumikujudest ja neile lisatud tärkandmetest.

Planeeringulahenduse kehtestatud kihid tuleb eristada alusandmetest ehk taustinformatsioonist (vt küsimus 12) ning teistest esitlemiseks vajalikest kihtidest (vt küsimused 13 ja küsimus 14). Planeeringuga loodud info tuleb jaotada planeeringulahenduse kehtestatud kihtidele seal sisalduva info alusel (vt küsimus 19). Üld- ja detailplaneeringu jooniste digitaalsed kihid tuleb vormistada vastavalt määruse lisale 2.

Eelmine küsimus: Millised on tekstid, millel ei ole seost ruumikujuga?

Järgmine küsimus: Mida mõistetakse planeeringulahenduse andmegrupina?

Skip to content