26. Mis on planID?

Planeeringu identifitseerimise number ehk planID on vajalik ühe konkreetse planeeringu eristamiseks teistest planeeringutest. Planeeringu identifitseerimise number on ühe planeeringu kõigil planeeringulahenduse kehtestatud kihtidel sama, see seob kõik ühe planeeringu erinevad kihid just selle kehtestatud planeeringuga. Planeeringuala kihi tärkandmed (vt küsimus 28) kopeeritakse identifitseerimise numbri abil kõikidele teistele kihtidele ning seetõttu ei ole teistel kihtidel enam vajalik kajastada üldiseid planeeringut puudutavaid tärkandmeid (nt planeeringu nimetus, kehtestamise aeg ja otsuse number).

Planeeringu identifitseerimise numbri võib planeerimislase tegevuse korraldaja määrata (nt kohalik omavalitsus üld-, detail- ja eriplaneeringu puhul) ise ühe kohaliku omavalitsuse ulatuses infosüsteemi (nt e-vald) või tarkvara (nt ArcGis) abil. Number peab võimaldama Maa-ameti ja kohaliku omavalitsuse andmekogu omavahelist automaatset suhtlemist.

Kui planeerimislase tegevuse korraldajal identifitseerimise numbri loomise süsteemi pole, siis saab planeeringu koostamise korraldaja selle sisestades planeeringuala maakatastri pidaja infosüsteemi kasutades virtuaalkontorit. Planeeringu ID on sel juhul Maa-ameti süsteemis olev ID . Üleminekuperioodil 01.11.2020-01.05.2021 abistab planeeringuala sisestamisega virtuaalkontorisse ja planID saamisega Maa-amet, kui saata sellekohane e-kiri aadressil planeeringud@maaamet.ee. Täpsemad juhised planID saamiseks läbi Maa-ameti virtuaalkontori leiate Maa-ameti geoportaali planeeringuandmete alamlehelt Eesti geoportaalist (https://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Suunatud-rakendused-ja-virtuaalkontorid-p74.html). Virtuaalkontori leping on maakatastri pidajal sõlmitud kõikide kohalike omavalitsustega. Planeeringuala saab infosüsteemi sisestada juba peale planeeringu algatamist, kuid mitte hiljem kui kehtestatud planeeringu esitamisel maakatastri pidajale (vt küsimus 4).

Järgmine küsimus