30. Kuidas vormistada eriplaneeringuid?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja riigi eriplaneeringu kehtestatud kihtide vormistamisel ja tehnilisel kirjeldamisel lähtutakse detailplaneeringu liigi digitaalsetele kihtidele esitatud nõuetest. Määruse nõuetele vastava vormistuse aluseks on detailne lahendus, mis eriplaneeringuga kehtestatakse. Detailse lahendusega määratakse kavandatava ehitise ehitusõigus ning lahendatakse muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded. Asjakohasuse hindamisel lähtutakse planeeringu eesmärgist ja planeeringuga kavandatava ehitise iseloomust.

Eriplaneeringu planeeringulahenduse kehtestatud kihtide eristamiseks teistest kihtidest kasutatakse kihi nimetuses tüve ees planeeringuliigi lühendit: riigi eriplaneeringul REP ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringul KEP, mis eraldatakse tüvest alakriipsuga.

Eelmine küsimus:  Kuidas tuleb vormistada planeering, mis muudab üldisemat planeeringut?

Järgmine küsimus: Kuidas vormistada üldplaneeringut joonestustarkvaras?

Skip to content