29. Kuidas tuleb vormistada planeering, mis muudab üldisemat planeeringut?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Juhul, kui detailsema planeeringuga muudetakse üldisemat planeeringut (nt PlanS § 142 ja § 91 lõige 6), siis koostatakse planeeringulahenduse kehtestatud kihid mõlema planeeringu liigi kohta toodud nõuetest lähtuvalt eraldi. See tähendab, et näiteks koostades PlanS § 142 kohast üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut kehtestatakse nii detailplaneering kui ka üldplaneering selles osas, milles vormistatakse muudatus. Selle fikseerimiseks tuleb luua nii detailplaneeringu lahenduse kihid kui ka üldplaneeringus muudetud kihid. Seejuures ei pea planeeringuala piiri esitama kaks korda.

Eelmine küsimus: Millised on planeeringuala kihi tärkandmed?

Järgmine küsimus: Kuidas vormistada eriplaneeringuid?

Skip to content