Seminarid ja infopäevad

Ruumilise planeerimise valdkonda on Rahandusministeerium tutvustanud ise ja oma parimate koostööpartnerite kaudu väga erinevatel koolitustel, seminaridel, teabepäevadel ja töökoosolekutel. Iga selline teemaarenduse kokkuvõte on koos esitlustega koondatud aastate kaupa.

Koolitusmaterjalid 2023

Koolitusmaterjalid 2022

Koolitusmaterjalid 2021

Koolitusmaterjalid 2020

Ühe koolitusena on siin lehel 2021. aasta sügisel ja 2022. aasta talvel toimunud ruumiloome koolituse materjal.

Eraldi lehele on kokku kogutud aastatel 2019 kuni 2020 toimunud üldplaneeringute töötubade töömaterjal, kokkuvõtvad artiklid ja salvestused. Samuti on kättesaadavad 2021 aastal ja 2022 aastal toimunud üldplaneeringute töötubade materjalid.

Omaette lehele on koondatud digiprojektide seminaride materjalid.

Skip to content