23. Mis on tärkandmete väljatüübid?

Kihtidele tuleb lisada tärkandmed ainult vastavalt iga kihi Tärkandmete tabelis toodud väljatüüpidele. Väljatüüp määrab ära, millise iseloomuga infot tärkandmetesse peab märkima. Näiteks väli [tekst] puhul on vajalik täita tekstiväli, mis lubab sisestada nii tähe- kui numbrimärke. Maksimaalne pikkus sellel väljatüübil on 250/254 tähemärki olenevalt programmist.

Väli [number] puhul on lubatud sisestada ainult numbreid. Väli [kodeeritud] viitab sellele, et lahter tuleb täita ainult määruse lisas 2 toodud koodidega. Koodide väärtused on toodud tabelina määruse lisas 2 iga selle kihi järel, mille tärkandmetes on nõutud mõne koodi sisestamine. Väli [kuupäev] lahtrisse tuleb sisestada ainult kuupäev, kusjuures lubatud on nii numbriline kui ka tekstiline kuu nimetus. Väljatüüp [viide] eeldab, et sisestatakse veebiviide.

Eelmine küsimus: Mida teha täiendavate tärkandmetega, mida määruses nõutud pole?

Järgmine küsimus: Miks peavad planeeringulahenduse kehtestatud kihtide ruumiobjektid asuma ainult planeeringualal?

Skip to content