23. Mis on tärkandmete väljatüübid?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Kihtidele tuleb lisada tärkandmed ainult vastavalt iga kihi Tärkandmete tabelis toodud väljatüüpidele. Väljatüüp määrab ära, millise iseloomuga infot tärkandmetesse peab märkima. Näiteks väli [tekst] puhul on vajalik täita tekstiväli, mis lubab sisestada nii tähe- kui numbrimärke. Maksimaalne pikkus sellel väljatüübil on 250/254 tähemärki olenevalt programmist.

Väli [number] puhul on lubatud sisestada ainult numbreid. Väli [kodeeritud] viitab sellele, et lahter tuleb täita ainult määruse lisas 2 toodud koodidega. Koodide väärtused on toodud tabelina määruse lisas 2 iga selle kihi järel, mille tärkandmetes on nõutud mõne koodi sisestamine. Väli [kuupäev] lahtrisse tuleb sisestada ainult kuupäev, kusjuures lubatud on nii numbriline kui ka tekstiline kuu nimetus. Väljatüüp [viide] eeldab, et sisestatakse veebiviide.

Eelmine küsimus: Mida teha täiendavate tärkandmetega, mida määruses nõutud pole?

Järgmine küsimus: Miks peavad planeeringulahenduse kehtestatud kihtide ruumiobjektid asuma ainult planeeringualal?

Skip to content