6. päev: RAKENDAMINE – ehitus- ja omanikujärelevalve. KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ

Kuidas kvaliteetse ruumi aluspõhimõtteid rakendada ruumiloomes? Millele tähelepanu pöörata kasutusloa väljastamisel? Kuidas toimub ehitusjärelevalve?

Hannes Kase – ehitusinsener, Ehitusekspertiisibüroo
„Omanikujärelvalve roll ruumiloomes“

Hannes Kase on ehitusinsener ja riiklikult tunnustatud ekspert ehitustehnilistes küsimustes. Ta õppis Tallinna Tehnikaülikoolis ehitustehnikat ning kinnisvara haldamist. Hannes omab üle kahekümneaastast töökogemust ehituse ja kinnisvara sektoris.

Oma ettekandes räägib Hannes omanikujärelvalve tähtsusest ruumiloomes. Omanik ei osale ruumiloome kavandamisel, kuid tema tagada on kokkulepitu elluviimine, mistõttu on tal vaja erapooletu vaatleja positsioonilt pöörata tähelepanu ohutus- ja kvaliteedinõuetele ning muudele ehitusprobleemidele.

Kaili Tamm – Audium OÜ ehitusdokumentatsiooni järelevalveosakonna juhataja
„Ideest kasutuseni“

Kaili Tamm on tegeleb ehitusdokumentatsiooni halduse projektijuhtimisega. Ta on omandanud kõrghariduse õigusteenistuse erialal ning Sisekaitseakadeemias tuleohutuse tase 6 eksperdi tunnistuse. Ehituse ja kinnisvara alal on ta töötanud 1999. aastast, sealhulgas Arco Varas ja Domus Kinnisvaras ning muuhulgas juurutanud peamiselt erinevates ehitusettevõtetes kvaliteedijuhtimissüsteeme. Praegu on Kaili ehitusjärelevalve ettevõtte Audium OÜ ehitusdokumentatsiooni halduse osakonna juhataja ning juhtimissüsteemide kvaliteedijuht.

Oma ettekandes kirjeldab Kaili edukaid meetodeid hea suhtluse ja eri poolte vastastikuse mõistmise soodustamiseks. Ta tõstab esile näiteid oma töökogemusest ja räägib tähelepanekutest kommunikatsiooni rollist ehitustegevuses idee sõnastamisest kuni objekti kasutamiseni.

Planeerimisseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003

Ehitusseadustik: https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001

Eesti ruumiloome läbi Bauhausi prisma: https://envir.ee/uudised/ulevaade-seminarist-uus-euroopa-bauhaus-ilus-kaasav-ja-kestlik-elukeskkond-eestis

Rain Veetõusme – kommunikatsiooniekspert, Tallinna Majanduskooli ja Tallinna Ülikooli turunduskommunikatsiooni õppejõud
„Ruumiliste muutuste kommunikatsioonist“

Rain Veetõusme on kommunikatsiooniekspert, kes on hariduse omandanud Tallinna Ülikoolis. Ta on Tallinna Ülikooli ja Tallinna Majanduskooli turunduskommunikatsiooni õppejõud ning Meediakontaktid OÜ juhatuse liige. 

Oma ettekandes räägib Rain efektiivsetest meetoditest muutuste kommunikeerimiseks avalikus ruumis. Ta toob näidetena esile mõned edukad ja ka ebaõnnestunud suhtlusstrateegiad, mida uute ehitusprojektide tutvustamisel on kasutatud.

Ehitusprojektide tutvustamise suhtlusstrateegiaid käsitlev mahukam teemakäsitlus Postimehes, 2021: http://rain.veetousme.ee/2021/10/

Raini blogi “Rain Veetõusme mõtteid maailmast” koondab tema artikleid meedias: http://rain.veetousme.ee/ 

Pressiteadete edastamise keskkond: http://www.ajakirjanikud.ee/ 

Lauri Linnamäe – kommunikatsiooniekspert, Cloud Media
„Ruumiloome ja kommunikatsioon“

Lauri Linnamäe on kommunikatsiooniekspert ning endine ajakirjanik. 2015. aastast on Lauri suhtekorralduse ettevõtte Cloud Media partner. Cloud Media võitis Tallinna Peatänava projekti kommunikatsioonijuhtimise eest Eesti Suhtekorraldusauhinna Grand Prix.

Oma ettekandes kirjeldab Lauri institutsioonide sisest elukorraldust ning küsib, kelle algatada on muutused. Esialgse vastuse andmise järel räägib ta, kuidas hästi kommunikeerides on võimalik oma eesmärke ja uusi algatusi ellu viia.

Skip to content