2. päev: IDENTITEET – arhitektuur, kultuuriväärtused ja miljöö

Kuidas luua ja kanda edasi identiteeti ning väärtustada ja hoida kultuuriväärtusi?

Riin Alatalu – ajaloolane, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise õppejõud, Rahvusvahelise Kinnismälestiste Nõukogu ICOMOS asepresident
„Kultuuriväärtused ja ruumiloome“

Riin Alatalu on ajaloolane ja muinsuskaitseekspert. Ta on õppinud Tartu ja Helsingi Ülikoolis ning Eesti Kunstiakadeemias. Riin on Rahvusvahelise Kinnismälestiste Nõukogu (ICOMOS) asepresident ja Eesti Komitee endine esimees, Muinsuskaitse Nõukogu esimees ning EKA õppejõud. Aastatel 2009–2013 oli Riin Alatalu Eesti delegatsiooni liige UNESCO maailmapärandi komitees.

Oma ettekandes räägib Riin muinsuskaitse väärtushinnangute ajaloost ja rollist ruumiloomes. Ta kirjeldab muististe ja miljööväärtuslike alade kaitse alla võtmise kriteeriume ning eesmärke, mida see funktsioon täidab.

Viis küsimust Riin Alatalule Eesti ja rahvusvahelise muinsuskaitse kohta, 2020: https://kul.ee/uudised/5-kusimust-muinsuskaitseekspert-riin-alatalu-saabunud-oige-hetk-arengute-muutmiseks

Info Riin Alatalust: https://etis.ee/CV/Riin_Alatalu/est

Kultuurimälestiste register: https://register.muinas.ee/ 

Maameti pärandkultuuri kaardistamine: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur 

Kohalike omavalitsuste hoonete energiatõhusaks muutmise meede: https://www.rtk.ee/meede-kohaliku-omavalitsuse-hoonete-energiatohusaks-muutmine  

Monumentaalkunsti inventeerimise näitus: https://muinsuskaitsepaevad.ee/naitusest/

Eesti mõisade inventuur: http://www.mois.ee/

UNESCO maailmapärandi nimekiri: http://whc.unesco.org/en/globalstrategy

Katrin Koov – arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna õppejõud, Arhitektuurikooli õpetaja
„Ruumiuuendus läbi koolipöörde“

Katrin Koov on arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja Arhitektuurikooli õpetaja. Ta on lõpetanud EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala. Katrin on töötanud arhitektuuriajakirja MAJA peatoimetajana ning Eesti Arhitektide Liidu presidendina.

Oma ettekandes räägib Katrin muutunud õpikäsitusest üldhariduses ja selle mõjust kooliarhitektuurile. Ta kirjeldab arhitekti perspektiivist uusi võimalusi koolimajade projekteerimisel, aga ka muutuste laiemat mõju linnaruumile ja kogukonnale.

Katrin Koov kirjeldab arvamusloos, kuidas koolid saavad õpetada lapsi ruumi märkama, 2016: https://arvamus.postimees.ee/3892607/katrin-koov-kool-voiks-opetada-lapsi-ka-umbritsevat-ruumi-nagema

Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020: https://www.hm.ee/et/eesti-elukestva-oppe-strateegia-2020

Ruumiülesanded üldhariduskoolidele: http://www.ruumiharidus.ee/ 

Trükis “Muutuv kooliruum” Eesti Arhitektide liidu kodulehel: http://www.arhliit.ee/kooliarhitektuur/

Toomas Paaver – arhitekt, OÜ Linnalahendused
„Ruumipärand ja ruumiloome läbi avaliku ruumi. Näiteid mitmekesisest praktikast.“

Toomas Paaver on arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja doktorant, kes on õppinud EKA-s arhitektuuri ja linnaplaneerimist ning töötanud Kuressaare linnaarhitekti, siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunikuna. Samuti on ta tegutsenud aktiivselt MTÜ Telliskivi Seltsi kaudu kodanikualgatustega linnaruumi arendamisel ning arhitektina mitmete planeeringutega, tänavaprojektide, lähteülesannetega.

Oma ettekandes avab Toomas kuue üksiknäite ning isikliku kogemuse kaudu avaliku ruumi kui pärandiga tegelemise eeldusi, strateegiaid ja mõtlemisviise. Ta rõhutab avaliku ruumi kui sidusa ja mitmekesise võrgustiku tunnetamise keskset tähtsust, milles põhiline on mõista inimest ruumis seoses koha kujunemisloo, ruumiliste sidemete ja ümbrusega. Ka räägib ta teadmiste ja ruumiliste visioonide vajadusest kohalike omavalitsuse tasandil ruumiloome arendamiseks.

Toomas Paaveri ja Elo Kiiveti artikkel Eesti Inimarengu Aruandes 2018/2019: https://inimareng.ee/avalik-ruum-kui-elukeskkonda-siduv-v%C3%B5rgustik.html Toomas Paaveri ja Kaidi Õisi vestlus uusarenduste jätkusuutlikkusest, 2016: https://kultuur.err.ee/310948/arhitekt-toomas-paaver-linnas-peab-olema-midagi-igale-maitsele

Jiri Tintera – arhitekt, Valga vallaarhitekt, TTÜ inseneriteaduskonna vanemlektor
„Pärand kahanevas keskkonnas: KOV tööriistad kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks ja pärandi taaskasutamiseks. Valga linna lugu.“

Jiri Tintera on arhitekt, Taltech’i Tartu kolledži vanemlektor ning 2013. aastast Valga vallaarhitekt. Ta lõpetas 2007. aastal Praha Tehnikaülikooli magistrikraadiga ja kaitses 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi.

Oma ettekandes räägib Jiri Valga näitel kahaneva elanikkonnaga linnu kimbutavatest väljakutsetest ruumiloomes nii Eestis kui Euroopas tervikuna. Ta keskendub vahenditele, mis on kohalike omavalitsuste käsutuses, et tõsta inimeste elukvaliteeti ja taaskasutada arhitektuuripärandit linnaruumis.

Intervjuu Jiri Tinteraga väike- ja piirilinnade elust ja probleemidest, 2015: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/kaks-riiki-uks-linn/  

Artikkel Valga linnaruumist, 2016: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/kahaneva-valga-linnaruum/
Jiri Doktoritöö “Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga linna näitel”, 2019: https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2317eefe-d76f-41ad-b463-1a59a1a0a301

2021. aasta Eesti Veneetsia biennaali paviljoni näituse “Plats! väärikas kahanemine”  tutvustav artikkel: 2019: https://epl.delfi.ee/artikkel/86852191/arhitektid-aitavad-vaikelinnade-elanikel-taas-kodukoha-ule-uhked-olla

Skip to content