Kas enne 1.07.2015 algatatud planeeringule saab lisada 1.07.2015 jõustunud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu ülesandeid?

Vastus:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1 kohaselt enne 1.07.2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest. Arvestades, et sättes ei ole välja toodud, et enne eelnimetatud seaduse jõustumist algatatud planeeringu menetlemisel tuleb lähtuda planeerimisseaduses sätestatud menetluse nõuetest, leiame, et sellise planeeringu menetlemisel tuleb lähtuda nii seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud menetluse kui ka materiaalõiguse normidest. Seega ei tuleks selliste planeeringute koostamisel lahendada ülesandeid, mida enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseadus ette ei näinud.

Juhul, kui uusi ülesandeid soovitakse siiski menetluses olevale planeeringule lisada, siis üheks võimaluseks on  planeering uuesti algatada uue seaduse kohaselt. Teiseks võimaluseks on üldplaneeringute korral tugineda endise planeerimisseaduses § 8 lg 3punktile 17 ja detailplaneeringute korral  § 9 lg 2 punktile 16 ning nimetatud sätte alusel loetleda muud üldplaneeringu või detailplaneeringu ülesanded, mida on vaja lahendada.

Skip to content