Kuidas toimub katastriüksuse jagamine uue planeerimisseaduse järgi?

Vastus:

Uue 1.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse järgi ei ole puhtalt katastriüksuse jagamiseks enam vaja koostada detailplaneeringut. Seega ei ole katastriüksuste jagamine/liitmine/muutmine detailplaneeringu koostamise kohustus (detailplaneeringu koostamise kohustus on toodud planeerimisseaduse § 125 lõigetes 1 ja 2), kui ei soovita anda/muuta ehitusõigusi ehitusloakohustusliku hoone puhul.

Katastriüksuse piiride jagamist, samuti liitmist ja muutmist, saab käsitleda uue katastriüksuse moodustamisena. Katastriüksuse moodustamist reguleerib maakatastriseadus, mis määratleb kohaliku omavalitsuse rolli katastriüksusele sihtotstarbe määrajana.

Juhul, kui detailplaneeringu koostamise kohustust ei ole, siis vastavalt maakatastriseaduse § 18 lõikele 1 määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe. Samas, kui detailplaneering on olemas, tuleb sellest lähtuda, sest vastavalt planeerimisseaduse § 126 lõikele 6 on detailplaneeringus määratud krunt katastriüksuse moodustamise alus.

Skip to content