Kas enne 1.07.2015 esitatud detailplaneeringu algatamise taotlusele kohaldatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõiget 1, mille kohaselt enne 1.07.2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest?

Vastus:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 1 kohaselt menetletakse enne 1.07.2015 algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes kuni 30.062015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest. Seega on kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse sätete kohaldamise eeldusena just välja toodud planeeringu algatamine, mitte taotluse esitamine. Säte ei kohaldu planeeringutele, mille algatamise taotlus on esitatud küll enne 1.07, kuid planeering on algatatud peale 1.07.2015. Selliseid planeeringuid menetletakse lähtudes 1.07.2015 jõustunud planeerimisseaduses sätestatust.

Skip to content