Uuringu ja analüüsi meede

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks on võimalik taotleda toetust, mis on seotud planeerimisseaduse § 75 ülesannetega. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. august 2019.

Infopäev toimus 30. mail 2019.

Info toetuse taotlemise tingimuste jms kohta on Riigi Tugiteenuste kodulehel.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.