Uuringu ja analüüsi meede

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks on võimalik taotleda toetust. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2020.

Info toetuse taotlemise tingimuste jms kohta on Riigi Tugiteenuste kodulehel.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.