Uuringu ja analüüsi meede

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks oli võimalik kahel korral taotleda toetust, et üldplaneeringud tugineks kvaliteetsetele alusandmetele. Toetust said taotleda kõik omavalitsused, kellel on koostamisel üldplaneering olenemata üldplaneeringu algatamise ajast ja hetke menetlusfaasist.

Info toetuse taotlemise tingimuste jms kohta on Riigi Tugiteenuste kodulehel.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.