Silt: tee planeerimine

Teede planeerimine

Planeerimis-ehitusõiguse kodifitseerimise käigus vaadati üle kogu Eesti ruumilise planeerimise ja ehitiste ehitamise süsteem. Selle juures pöörati eriti suurt tähelepanu kõigi erinevate ehitamiste menetluslikule ühtlustamisele. Kui eelnevalt oli tarvis erinevaid ehitisi kavandades tutvuda väga paljude erinevate seadute ja määrustega, siis nüüd on kogu ehitamise teema koondatud ehitusseadustikku. See tähendab, et alates 1. juulist 2015 ei kehti […]