Silt: mereala

Tule mereplaneeringu arutelule

17.-19. augustini ootame kõiki huvilisi Eesti esimese riikliku mereala planeeringu avalikele aruteludele. Tule kohale või vaata arutelu veebis! Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad: 17.08 algusega kl 16 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn). Ülekannet saab vaadata siit. 18.08 algusega kl 16 Saaremaa Kuressaare Kultuurivara saalis […]

Kas meri + majandus = meremajandus?

Kutsume kõiki merehuvilisi 12. juulil Tallinna Merepäevadel toimuvale meremõtlejate foorumile, et üheskoos mõelda ja arutleda, kuidas tuleks meid ümbritsevat merd hoida, kasutada ja majandada.

Algas Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avalike arutelude ring!

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad: 11.06.2019 algusega kell 16.00 Lääne-Virumaal Eisma sadamas (Eisma küla, Vihula vald). Registreerimine siin.  12.06.2019 algusega kell 16.00 Läänemaal Iloni Imedemaal (Kooli 5, Haapsalu). Registreerimine siin. 13.06.2019 algusega kell 16.00 Harjumaal Haven Kakumäe jahisadamas (Lesta 16/ 18, Tallinn). Registreerimine siin. 17.06.2019 algusega kell 16.00 Saaremaal Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses (Tallinna 19, […]

Seminar “Mereruumi planeerimine jätkusuutliku sinimajanduse eesmärkide saavutamiseks”

Kutsume mereala planeerimise ja sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamisega tegelevaid teadlasi, eksperte ja konsultante osalema 3. juunil seminaril „Mereruumi planeerimine jätkusuutliku sinimajanduse eesmärkide saavutamiseks“. Seminaril jagavad oma kogemusi mereala planeerimise võtmes sotsiaal-kultuuriliste mõjude hindamise ja sotsiaal-majanduslike riskide analüüsimise võimalustest rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid Andreas Kannen ja Roland Cormier. Seminaril on olulisel kohal arutelu jagamaks kogemusi ja rikastamaks teadmisi […]

Arengud mereplaneeringu koostamisel

Mereala ruumiline planeerimine on tööriist merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. Mereala planeeringuga määratakse, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste teostamine kõige otstarbekam. Seejuures tegeletaksegi erinevate merekasutusvaldkondadega nagu näiteks kalandus, meretransport, energeetika, kultuuripärand, rekreatsioon jne.

Korb: mereala kasutamine peab olema läbimõeldud

Rahandusministeeriumi pressiteade 11.01.2017 Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile üleriigilise mereala planeeringu algatamise korralduse. Selle eesmärk on algatada mereala planeeringu koostamine ja hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid kogu Eesti merealal ning majandusvööndis.

Peagi algab mereala planeerimine

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kui avaliku ressursi kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid. Mereala […]