Õigusaktid ja juhendid

liivaloss

Eesti ruumiline planeerimine on reguleeritud 1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseadusega.

Seaduses antud volitusnormi alusel on kehtestatud olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri ning koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused. Lisaks koostab Rahandusministeeriumi planeeringute osakond mitmeid juhendeid, mis on abiks planeeringute koostamisel.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et pooleliolevad enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni kuni 30. juuni 2015 kehtinud nn vana planeerimisseaduse järgi.