Rohelise raamatu materjalid

Rohelise raamatu töödokumendid ja tutvustavad slaidid

Rohelise raamatu eelnõu (juuli 2019)

Rohelise raamatu koostamise käigus läbi viidud juhtumiuuringute kokkuvõte

Tartu planeerimiskonverentsil 2. novembril 2018. SLAIDID

Arutelu 31. oktoobril 2018 Tartus. A. Levald_SLAIDID, T. Veersalu_Juhtumiuuringute_SLAIDID 1, T. Veersalu_SLAIDID 2, T. Veersalu_SLAIDID 3, arutelul tutvustatud ruumiloome ekspertrühma lõpparuanne

TÖÖDOKUMENT juuli 2018.

Arutelu 3. aprillil 2018 Tallinnas. SLAIDID

TÖÖDOKUMENT märts 2018

Rohelise raamatu koostamise käigus läbi viidud alusuuring arengu ruumilisest ja strateegilisest kavandamisest

Tutvustus 1. novembril 2017 Tartus. SLAIDID