Mereala planeerimine

mere rannik

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kui avaliku ressursi kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Mereala planeering koostatakse üleriigilise planeeringu teemaplaneeringuna kogu Eesti merealale ning selle koostamise eest vastutab Rahandusministeerium. Planeeringu kehtestamise aeg on eeldatavalt 2021. aasta lõpus.

Mereala planeeringu info: http://mereala.hendrikson.ee/

Mereala planeerimise protsess ja alusanalüüsid: https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud

2020. aasta planeerimiskonverentsi mere sessioon: https://www.uttv.ee/naita?id=30770

2018. aasta planeerimiskonverentsi Aleksei Lotmani ettekanne: Ettekanne

Animatsioon: https://youtu.be/KiS_3sZOV3A