Koolitusmaterjalid 2018

Kagu-Eesti ruumilise planeerimise ühisseminar

4. oktoobril 2018 leidis kompetentsikeskuses Tsenter aset Kagu-Eesti ruumilise planeerimise ühisseminar omavalitsusjuhtidele, planeerijatele, ehitusspetsialistidele ja planeerimisvaldkonna eest vastutajatele. Seminari eesmärk oli üldplaneeringute koostamise algstaadiumis üheskoos läbi arutada kõige põletavamad küsimused planeeringu koostamise kavandamisel. Päeva esimene pool koosnes ettekannetest, teine pool oli mõtteharjutus ja arutelu. Seminaripäeva ettekanded: T.Veersalu ja M.Muiso Üldplaneeringu lähteseisukohad, T.Veersalu Üldplaneeringu hankest, A.Levald Kohandav planeerimine, Ü.Kask Energiamajanduse planeerimine kohalikus omavalitsuses. Tehniline infrastruktuur.

Ruumilise planeerimise töötoad

Ametnike välitööde käigus Ida-Virumaal toimusid ka ruumilise planeerimise töötoad kohalike omavalitsuste juhtidele ja planeerimisspetsialistidele. Töötoa eesmärk oli ettevaatavalt üldplaneeringutes käsitletavad teemad läbi arutada, et toetada teemade sisulist käsitlemist üldplaneeringu protsessis. Töötoad toimusid 7. ja 8. augustil Toila vallamajas ja Mäetaguse mõisas. Töötubade esitlused: A.Levald Kohandav planeerimine ja kavandamine kahaneva rahvastikuga piirkondades ja Ü.Kask Energiamajanduse planeerimine kohalikus omavalitsuses. Tehniline infrastruktuur.

Rannikuehitiste kavandamine

Rakveres ja Pärnus toimusid rannikuehitiste kavandamise koolitused. Koolituspäeva ettekanded: E.Kautlenbach Rannikuehitiste kavandamine üldplaneeringu ja detailplaneeringuga, R.Männikus Rannikuehitiste kavandamise majanduslikud ja looduslikud eeldused, R.Männikus Vajalikud uuringud. Projekteerimisest, H.Tõnisson Rannaprotsesside hindamine, välimõõtmiste meetodid ning analüüs, K.Männikus-Nilson Rannikuehitiste vee-erikasutusest, A.Kaar KSH ja KMH rannikuehitiste kavandamisel.

Ruumilise planeerimise spetsialistide koolitus

Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös OÜ Avaliku Halduse Arengukeskusega (AHA Keskus) korraldasid kohalike omavalitsuste planeerimisega tegelevatele spetsialistidele koolituse. Koolitused toimusid neljal päeval 2018. aasta maikuus üle Eesti: Tallinnas, Pärnus, Jõhvis ja Tartus. Koolituse eesmärk oli tutvustada üldplaneeringu koostamise põhimõtteid ja suundumusi, et kohalikud omavalitsused oskaksid läbimõeldult luua eeldusi piirkonna arenguks ning koostada planeerimisdokumente, mis aitaksid planeerimis- ja ehitusküsimuste lahendamisele kaasa: esitletud slaidid ja järelvaadatav Tartu koolituspäev kaheksas osas osa 1, osa 2, osa 3, osa 4, osa 5, osa 6, osa 7 ja osa 8.

Volikogu liikmete teabepäev

Jaanuarist maikuuni 2018 toimusid kõigis maakonnakeskustes teabepäevad kohalike omavalitsuste volikogude liikmetele, kus muuhulgas tutvustati ka volikogu rolli planeerimisel. Ettekannet saab järele vaadata sellelt lingilt. Kogu koolituspäeva ettekanded ja salvestused Rapla maakonna koolituse näitel on kättesaadavad siit.