Koolitusmaterjalid 2018

Rakveres ja Pärnus toimusid rannikuehitiste kavandamise koolitused. Koolituspäeva ettekanded: E.Kautlenbach Rannikuehitiste kavandamine üldplaneeringu ja detailplaneeringuga, R.Männikus Rannikuehitiste kavandamise majanduslikud ja looduslikud eeldused, R.Männikus Vajalikud uuringud. Projekteerimisest, H.Tõnisson Rannaprotsesside hindamine, välimõõtmiste meetodid ning analüüs, K.Männikus-Nilson Rannikuehitiste vee-erikasutusest, A.Kaar KSH ja KMH rannikuehitiste kavandamisel.

Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös OÜ Avaliku Halduse Arengukeskusega (AHA Keskus) korraldasid kohalike omavalitsuste ruumilise planeerimisega tegelevate spetsialistide koolituse. Koolitused toimusid neljal päeval 2018. aasta maikuus üle Eesti: Tallinnas, Pärnus, Jõhvis ja Tartus. Koolituse eesmärk oli tutvustada üldplaneeringu koostamise põhimõtteid ja suundumusi, et kohalikud omavalitsused oskaksid läbimõeldult luua eeldusi piirkonna arenguks ning koostada planeerimisdokumente, mis aitaksid planeerimis- ja ehitusküsimuste lahendamisele kaasa: esitletud slaidid ja järelvaadatav Tartu koolituspäev kaheksas osas osa 1, osa 2, osa 3, osa 4, osa 5, osa 6, osa 7 ja osa 8.

Jaanuarist maikuuni 2018 toimusid kõigis maakonnakeskustes teabepäevad kohalike omavalitsuste volikogude liikmetele, kus muuhulgas tutvustati ka volikogu rolli planeerimisel. Kogu koolituspäeva ettekanded ja salvestused Rapla maakonna koolituse näitel on kättesaadavad siit.