Ruumilise planeerimise osakonna koolitused 2023

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine planeeringutega: õiguslik raamistik ja praktilised näited. 19. september
Lektor Sandra Mikli

Vaata ettekande slaide (PDF)


Planeerimismenetluse põhimõtted ja nende praktiline väljund. Planeerimisotsuste põhjendamine. 29. mai
Lektor Helen Kranich

Vaata ettekande slaide (PDF)


Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu asemel ja detailplaneeringu täpsustamiseks. 24. mai
Lektor Raul Keba

Vaata ettekande slaide (PDF)

Index
Skip to content