Kaasamine, osalemine, koosloome planeerimisel

8. detsembril 2021 toimub veebinar “Kaasamine, osalemine, koosloome planeerimisel”.

Päevakava

09.00-09.15        Kogunemine ja avasõnad          

09.15-09.50        Miks on kaasata ja osaleda vaja?

Maris Jõgeva. Maris on pikaajaliselt tegelenud kodanikuühiskonna, vabaühenduste võimekuse, avatud valitsemise, kaasamise ja koosloome teemadega

09.50-10.25        Kaasamine, osalemine ja koosloome omavalitsuse vaates

Kaido Koppel. Kaido on pikaajaliselt tegelenud omavalitsuses ruumilise planeerimisega, lisaks veab ta Eesti Planeerijate Ühingut, mille eesmärk on parima planeerimisalase praktika väljatöötamine ning levitamine, Eesti-sisese koostöö arendamine, kogemuste ja info vahetus

10.25-11.00        Kaasamisest ja koosloomest planeerimisseaduse vaates

Merje Muiso või Kadi-Kasia Kaljuveer. Merje on pikaajaliselt tegelenud ruumilise planeerimise konsultandina, poliitikakujundamise, omavalitsuste nõustamise ja tudengitele õpetamisega ning Kadi-Kaisa on pikaajaliselt tegelenud õigusabi osutamisega ruumilise planeerimise ja mõjude hindamise valdkonnas

11.00-11.15        Sirutuspaus

11.20-11.50        Kaasamine, osalemine ja koosloome kaasatava vaates

Madle Lippus. Madle on Uue Maailma Seltsi asutajaliige ja seda ka pikaajaliselt vedanud ning aastaid tegelenud linnaruumi puudutavate mõtteviiside muutumisega

11.50-12.20        Vajaduspõhine kaasamine, innosprindi kogemus

Eleri Kautlenbach. Eleri on pikaajaliselt tegelenud ruumilise planeerimise ja mõjude hindamisega nii omavalitsuses, konsultandina kui ka poliitikakujundajana

11.20-12.50        Detailplaneeringu kaasamise meelespea tutvustus

Ege Netse. Ege on pikaajaliselt tegelenud ruumi kavandamisega nii omavalitsuses kui ka konsultandina

12.50-13.00        Päeva kokkuvõte

Skip to content