Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide vormistamise näidised

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavate nõuete määruse lihtsamaks ja selgemaks rakendamiseks on koostatud näidisfailid levinumates planeeringujooniste digitaalsete kihtide loomiseks kasutatavates tarkvarades. Allpool on võimalik alla laadida nendes tarkvarades koostatud  määruse lisa 1 kohane planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri selgitustega (pdf-failina) ja määruse lisa 2 kohaselt vormistatud digitaalsed kihid (zip-failina). Soovitame esmalt tutvuda kihtide nimekirja ja selgitustega, kust on võimalik leida nii planeeringuga loodud kihtide koosseis kui ka jooniste koostamiseks kasutatud tarkvara versioon. Seejärel soovitame lugeda planeeringu jooniste digitaalsete kihtide koostamise ja vormistamise juhendit. Juhend on üles ehitatud küsimuste vormis ning siia on koondatud enamlevinud küsimused, mis võivad tekkida planeeringujooniste kihtide vormistamisel.

Näidisfailid on koostatud vormistusnõuete määruse paremaks rakendamiseks ja on mõeldud kasutamiseks ainult näidistena digitaalsete kihtide vormistamisel. Küsimuste tekkimisel palume täita küsimuse esitamise vorm.

MapInfo (eelkõige üldplaneering)

ArcGIS (eelkõige üldplaneering)

Joonestusprogramm (eelkõige detailplaneering)

Skip to content