Ruumilise planeerimise digiprojektide ümarlaud

Rahandusministeerium korraldab 24. märtsil 2021 kl 14-17 planeeringute valdkonna digiprojektide ümarlaua, mille eesmärgiks on tutvustada käimasolevaid digitaalseid arendusi ruumilise planeerimise valdkonnas. Ümarlaud toimub Zoom keskkonnas, mille link saadetakse osalejatele ümarlaua toimumise päeva ennelõunal ja avalikustatakse veebilehel www.planeerimine.ee. Palun registreerige oma osalemine hiljemalt 22. märtsil. Küsimused on oodatud nii kirjalikult enne ümarlaua toimumist kui ka ümarlaua toimumise ajal.

Infopäeval käsitletavad teemad:

  • Planeeringute andmekogu arendamine

Kermo Mägi, loodava planeeringute andmekogu tooteomanik Rahandusministeeriumis: „Planeeringute digipöörde esimeseks väljundiks saab olema kehtivate planeeringute andmekogu, mis loob vundamendi planeeringuandmete käsitlemise ja avalikustamisele. Räägime üleriigilise ühtse planeeringute andmekogu arendamisest, tulemitest ja tulevikust.“

  • Planeeringute andmemudeli koostamine

Taavi Pipar, Rahandusministeeriumi planeeringute valdkonna diginõunik: „Planeeringute digiandmete jagamise, kogumise ja kasutamise lihtsustamiseks on vajalik andmete viimine standardsele kujule. Samuti on vajalik kaardistada planeeringutega seotud osapoolte vajadused andmete osas, et toodetud planeeringuandmed vastaksid vajadustele. Nende probleemide lahendamiseks on kokku kutsutud planeeringute digiandmete töörühm, mille esimesi tulemusi sooviksin teiega jagada.“

  • Planeeringute menetluse infosüsteemist – kas ja kuidas arendada?

Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja asetäitja: „2020. aasta lõpus valmis CGI Eesti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja paljude partnerite tihedas koostöös alusanalüüs võimaliku planeeringute menetluseinfosüsteemi arendamise kohta. Analüüs näitas, et ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi kasutuselevõtt aitaks parandada paljusid tänaseid planeeringute koostamise kitsaskohti, samuti kaasneks sellega arvestatav ressursisääst. Räägime, milliseid samme seoses menetluse infosüsteemiga täna astutakse ning kuhu soovime välja jõuda.“

Ümarlaua teemadering võib täpsustuda.

Olete oodatud!