Planeeringute avalikud arutelud Harjumaal ja Ida-Virumaal

Alates 28. detsembrist 2020 ei ole Harju ja Ida-Viru maakonnas lubatud avalikud üritused ja avalikud koosolekud siseruumides. Seda nõuet tuleb täita ka planeeringute avalike arutelude kavandamisel.

Avalikke koosolekuid tohib teha välistingimustes, kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest rühmas, ning tagatud on see, et kokku ei puututa teiste rühmadega (vt täpsemalt Vabariigi Valitsuse korraldus number 282 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud).

Ainult veebis avalike arutelude korraldamine ei ole otseses kooskõlas planeerimisseaduse mõttega. Seetõttu on ka artiklis “Planeeringute menetlemine koroonaviiruse leviku tingimuses” selgitatud, et avalike arutelude veebis läbiviimine on soovituslik ja seda saab teha vaid juhul, kui kõik osapooled (kelle ring on määratletav) on sellega nõus ning neile on tagatud selleks tehnilised võimalused.

Reeglid kehtivad kuni Vabariigi Valitsus peab võimalikuks piiranguid nendes maakondades leevendada. Võimalusel tuleks avalikud koosolekud selle ajani edasi lükata. Kõikide piirangute eesmärk on tagada avalikustamistel osalevate inimeste ja spetsialistide tervise ohutus.