Detailplaneeringu digitaalsete kihtide koostamise veebiseminar

Rahandusministeerium ja Maa-amet korraldavad 16. novembril 2020 detailplaneeringu digitaalsete kihtide koostamise veebiseminari. Seminar toimub Zoom platvormi vahendusel, link saadetakse registreerunutele seminaripäeva hommikul. Registreerumine kuni 15. november SIIN.

Alates 1. novembrist 2020 tuleb kõikide detailplaneeringute joonised kehtestamisel vormistada vastavalt 17.10.2019 Riigihalduse ministri määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/122102019001). Õigesti vormistatud planeeringud saab kanda maakatastri pidaja andmebaasi.

Veebiseminaril tutvustatakse detailplaneeringute jooniste kihtide koostamist, kihtide ülesehituse võimalusi ja kohustuslikele andmetele seatud nõudeid. Samuti puudutatakse Maa-ameti andmebaasi kandmise tehnilisi nõudeid.

Seminari päevakava:

  • 13.00 liitumine seminariga, kodukord ja sissejuhatus
  • 13.15 Detailplaneeringute määrusekohaste jooniste vormistuse nõuded (Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Merje Muiso)
  • 14.45 Andmebaasi kantavate andmete nõuded (Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Maili Hirlak)
  • 15.15 Küsimused-vastused

Iseseisvalt saab tutvuda:

Head planeerimist!