Otsime omavalitsust, kes sooviks osaleda rohevõrgustiku toimivuse analüüsis!

Keskkonnaagentuur koos partneritega koostas 2018. aastal rohevõrgustiku planeerimisjuhendi, mis keskendub ennekõike üldplaneeringutes rohevõrgustiku kavandamisele (materjalid on leitavad siit). Loodetavasti on juhend üldplaneeringute koostamisel leidnud aktiivset kasutust rohevõrgustiku toimivuse hindamisel ja rohevõrgustiku kavandamisel.

Juhendi koostamisel viidi läbi rohevõrgustiku toimimise analüüs Harju- ja Pärnumaal. Nüüd on astutud samm edasi ja hetkel on Keskkonnaagentuuril koostamisel üle-eestiline maakonnaplaneeringutes kavandatud rohevõrgustiku toimimise analüüs. Töö raames soovitakse lisaks maakonnaplaneeringute rohevõrgustikule analüüsida ka mõne omavalitsuse üldplaneeringu rohevõrgustikku. Kasu on kahepoolne – Keskkonnaagentuur saab timmida rohevõrgustiku toimivuse hindamise metoodikat, omavalitsus saab häid ettepanekuid oma koostamisel olevas üldplaneeringus rohevõrgustiku paremaks kavandamiseks. Töö valmib detsembris 2020.

Analüüsis on oodatud osalema omavalitsused, kus on koostamisel üldplaneering ja kus tegeletakse või soovitakse tegeleda rohevõrgustiku teemadega.

Osalemissoovi või küsimuste korral palun kirjuta Eleri Kautlenbachile (eleri.kautlenbach@fin.ee) hiljemalt 09.10.2020. Kirjas palun lühidalt kirjutada, kas on teadaolevaid (või arvatavaid) rohevõrgustiku toimivuse probleeme (nt karjäärist, teest vms tulenev võimalik võrgustiku katkestus, elamuehituse surve jmt).