Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus

Kutsume Teid osalema Rahandusministeeriumi poolt korraldatud veebikoolitusel „Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus“.

Seminar toimub Zoom vahendusel 8. oktoobril 2020 kell 10.00 kuni 15.00.

Seminari peaesineja on RISTAL KEBA PARTNERID advokaat Raul Keba.

Põhjendamine ja kaalutlemine on sõnad, mida üldplaneeringu koostajad täna sageli kuulevad ja koostööd tegevate ametkondade kirjadest loevad. Igapäevases kõnepruugis võib nende sõnade tähendus ja tähtsus ulatuslikult varieeruda, olenevalt kõnelejast. Lisaks sellele, et üldplaneering on kohaliku omavalitsuse igapäevane tähtis töövahend on üldplaneering halduse üksikakt haldusmenetluse seaduse mõistes.

Seminaril tulevad arutlusele eelkõige üldplaneeringu tekstilises osas fikseeritavad põhjendused ja kaalutlused. Otsitakse vastuseid küsimustele: Mis nõuded on ette nähtud üldplaneeringu seletuskirjale? Mida tähendab üldplaneeringu kohapõhisus? Mida ja kui palju peab üldplaneeringus kaalutlema? Kui palju peab üldplaneeringus põhjendama? Millele põhjendus peab tuginema? Millised on olulisemad kaalutluskohad üldplaneeringus?

Peaesinejale on võimalik esitada küsimusi kirjalikult seminari ajal, kuid seminari sisukamaks läbiviimiseks ootame küsimusi ka ette. Neid saab esitada registreerimise vormil. Registreerimine kuni 7. oktoober SIIN.

Zoomi link saadetakse registreerunutele seminaripäeva hommikul.

Ootame rohket osavõttu!

Rahandusministeeriumi planeeringute ja regionaalhalduse osakonnad