Kuu arhiiv: september 2020

Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus

Kutsume Teid osalema Rahandusministeeriumi poolt korraldatud veebikoolitusel „Põhjendamine ja kaalutlemine üldplaneeringus“. Seminar toimub Zoom vahendusel 8. oktoobril 2020 kell 10.00 kuni 15.00. Seminari peaesineja on RISTAL KEBA PARTNERID advokaat Raul Keba.

Vabariigi Valitsus uuendas üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” elluviimise tegevuskava

Riigihalduse minister tutvustas Vabariigi Valitsuse 13.08.2020 istungil üleriigilise planeeringu ja maakonnaplaneeringute elluviimise ülevaadet. Rahandusministeeriumis valminud ülevaates on kirjeldatud planeeringu „Eesti 2030+“ elluviimist läbi täpsemate planeeringute. Ülevaates kirjeldatakse üleriigilise planeeringu elluviimist maakonnaplaneeringute ning mereala planeeringute kaudu ning nendes käsitletud olulisemaid valdkondi. Eraldi kirjeldatakse üldplaneeringute koostamise protsessi tähtsust. Tutvustatakse maakasutuses toimunud ja toimuvaid olulisi muudatusi, samuti täpsemate […]

Eesti, EL ja OECD otsivad uusi võimalusi väheneva elanike arvuga piirkondade arendamiseks

Eesti eksperdid koostöös OECD ja Euroopa Komisjoniga asuvad otsima uudseid võimalusi maapiirkondade ja kahanevate linnade väheneva rahvaarvuga kohanemiseks. Koostööprojekti eesmärk on analüüsida Eestis väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide lahendamise viise ja pakkuda vajadusel välja täiendavaid võimalusi muutunud oludega kohanemiseks. Loe lähemalt rahandusministeeriumi uudiste lehelt.