Seminar üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise teemadel

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ kavandab 10.06.2020. a kell 13.00 seminari, mis keskendub üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise praktikale. Üle Eesti on koostamisel omavalitsuste üldplaneeringud ja nende KSH-d, seega oleks sobiv aeg arutleda parimate praktikate üle, enne kui vastavad tööd lõppema hakkavad.

Korraldatav seminar on osalejatele tasuta.

Interaktiivse seminari kava:

Kell 12.30 – avatakse kogunemine „virtuaalsesse ooteruumi“
Kell 13.00 – juhatab seminari sisse Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing
Kell 13.20 – alustab külalisesinejate teemaplokk, kus esmalt Keskkonnaamet (Irma Pakkonen) tutvustab ameti muutunud rolli ÜP KSH menetlustes ja ootuseid / nõudeid käimasolevatele menetlustele. Järgneb ettekanne, kus Rahandusministeerium (Tuuli Veersalu) annab ülevaate regionaalhalduse osakonnas ja planeeringute osakonnas esile kerkinud teemadest, seoses ÜP KSH-ga (nt mida menetluses jälgitakse (sh tulenevalt juhenditest), millised aspektid seonduvad asjakohaste mõjudega ning millised on ootused KSH-le ja/või mida KSH menetlus võiks võimaldada). Ettekannete osale järgneb arutelu
Kell 14.45 – sirutuspaus
Kell 15.00 – jätkub arutelu osa
Kell 16.00 – seminari kokkuvõttev teemaplokk. Ühingu ja seminarist osavõtnute vahel soovitakse muuhulgas kokku leppida, milliste jätkutegevuste (sh jätkuseminarid) järgi on vajadus ning kuidas saaksid erinevad osapooled tulevikus üksteisele abiks olla
Kell 16.30 – seminari lõpetamine ja vajadusel jätkuarutelud kuni 17.00-ni

Seminari algsest kavast on välja arvatud lühiülevaade Natura 2000 aladega seonduvatest hindamisaspektidest, kuivõrd antud teema on piisavalt mitmekülgne, vajades tõenäoliselt täitsa eraldi seminari.

Seminarile on oodatud kõik, kes soovivad vastavas teemavaldkonnas kaasa rääkida või uusi teadmisi omandada ning parimaid praktikaid jagada. Seminarile registreerumine on avatud kuni 09.06.2020. a kella 13.00-ni. Seminarile registreerunutele saadetakse seminari platvormi link e-kirjaga, hiljemalt 10.06.2020. a kell 11.00. Seminarile registreerumiseks palume saata taotlus e-postile elar@alkranel.ee. E-kirjas palume välja tuua vähemalt osaleja nime, e-posti aadressi ja tel numbri.

Seminariga seotud küsimused ja/või tehnilised nüansid Elar Põldvere (ühingu juhatuse liige) elar@alkranel.ee või tel 52 89 197