Esimene üle-eestiline ligipääsetavuse analüüs

Valminud on „Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs“. Töö saab koos andmetabelitega alla laadida siit. Esimese üle-eestilise ligipääsetavuse objektipõhise analüüsi tellis Sotsiaalministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Maanteeametiga. Uuringu käigus kaardistati üle Eesti olulisi ühistranspordi sõlmpunkte, sealhulgas ühistranspordipeatuseid, mis tagavad erivajadustega inimeste ligipääsu spetsiifilistele teenustele. Lisaks olid kaardistatavateks objektideks jaamahooned ja nende juures olevad invaparkimiskohad ning põhilistele liikumissuundadele jäävad ülekäigud sõlmpunktide aladel.

Analüüs ja uuringus kasutatud metoodika on abiks kohalike omavalitsuste liikuvusuuringute koostamisel, liikumisteekondade sidususe hindamisel kõiki kaasavas elukeskkonnas, planeeringute lähteseisukohtade ja projekteerimistingimuste andmisel ning ühistranspordi peatuste korrastamiseks vajalike vahendite kavandamisel.