Valminud on planeeringu jooniste kihtide vormistamise juhend

Eelmise aasta 1. novembril hakkas kehtima Riigihalduse ministri määrus “Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“. Alates 1. maist 2020 peavad kehtestamisel nõuetele vastama pooleliolevad üldplaneeringud ning 1. novembrist 2020 peavad kehtestamisel nõuetele vastama ka kõik detailplaneeringud.

Planeeringu digitaalsete jooniste koostamise abimaterjalina on Rahandusministeeriumil valminud enamlevinud programmides näidisfailid ja planeeringu jooniste digitaalsete kihtide koostamise ja vormistamise juhend.

Juhend aitab planeerijaid ja planeeringu koostamise korraldajaid kehtestatud planeeringujooniste vormistamisel. Juhend koosneb kuuest peatükist, millest esimesed neli peatükki on kasutatavad kõikide planeeringuliikide digitaalsete jooniste vormistamiseks. Juhendi kaks viimast peatükki käsitlevad planeeringulahenduse kihtide loomist erinevat tüüpi tarkvarades (CAD tarkvarad ja GIS tarkvarad). Näited on küll toodud detail- ja üldplaneeringutest, kuid juhend on kasutatav ükskõik millise planeeringuliigi joonise koostamisel analoogselt koostamise tarkvarale.

Juhend on üles ehitatud küsimuste vormis ning siia on koondatud enamlevinud küsimused, mis võivad tekkida planeeringujooniste kihtide vormistamisel. Suures osas baseerub juhend vormistusnõuete määruse eelnõu juurde koostatud seletuskirjal ja näidiste vormistamisel, kuid materjali on täiendatud lähtudes praktikas üles kerkinud küsimustest ning eelkõige 2020. aasta alguses toimunud kihtide vormistamise seminaril esitatud küsimustest.

Juhendi juurde valmivad peagi jaotuskihtide tabelid üld- ja detailplaneeringute jooniste kihtide ühtlasemaks vormistamiseks, samuti Maa-ameti abimaterjal planeeringute Geoportaali kandmiseks.

Juhendit täiendatakse jooksvalt vastavalt praktikas enim esile kerkivatele küsimustele. Määruse sisu ja rakendamise osas võib pöörduda Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku Merje Muiso poole (merje.muiso@fin.ee).