Algab Eesti mereala planeeringu II avalikustamine

Mereala portaalis ja rahandusministeeriumi kodulehel toimub alates 17. veebruarist kuni 18. märtsini Eesti mereala planeeringu põhilahenduse ja selle mõjude hindamise aruande teine avalik väljapanek.

Ootame kõiki huvilisi materjalidega tutvuma ja soovi korral oma ettepanekuid esitama!

Mereala planeeringuga soovitakse kokku leppida Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Põhilahenduses käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad.

Planeeringu koostamisega hinnatakse merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid mõjusid. Mõjude hindamise täpsusaste ja fookus tulenevad planeeringu täpsusastmest ja fookusest. Planeeringu juurde on koostatud eraldiseisev mõjude hindamise aruanne, kus määratakse olulise mõju vältimiseks leevendusmeetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse ka Eesti riigipiiri üleselt.

Mereala planeeringu kehtestab valitsus eeldatavasti 2021 kevadel. Kehtestatud planeering on tulevikus aluseks mereala kasutamise otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuste suunaja.

Planeeringu põhilahenduse ja mõjude hindamise materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja kaardirakendus) on leitavad mereala portaalist. Planeeringu menetluse informatsioon on kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehel. Ettepanekuid saab esitada kuni 18. märtsini rahandusministeeriumile aadressil info@fin.ee.

Planeeringu põhilahenduse ja mõjude hindamise aruande eelnõu tutvustus toimub 18.02.2020 kell 13.00-15.00 rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn). Palume oma osalus registreerida siin.

Huvilised on oodatud ka avalikele aruteludele mereäärsetes maakondades, kus tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid:

  • 13.04 algusega kl 16 Harjumaal Proto avastustehases (Peetri 10, Noblessner, Tallinn)
  • 14.04 algusega kl 16 Lääne- ja Ida-Virumaal Saka mõisa Meretornis (Saka, Toila vald)
  • 16.04 algusega kl 16 Läänemaal Puise Nina talus (Puise küla, Haapsalu)
  • 17.04 algusega kl 16 Saaremaal Arensburg Boutique Hotel & Spas (Lossi 15, Kuressaare)

Lisainfo: Triin Lepland, triin.lepland@fin.ee.