Planeeringute ja ehituse digilahenduste infopäevad

Rahandusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korraldavad 26. novembril Tallinnas ja 28. novembril Tartus digilahenduste infopäevad, mille eesmärgiks on tutvustada käimasolevaid digitaalseid arendusi planeeringute ja ehituse valdkonnas.

Planeeringute valdkonnas jõustus hiljuti planeeringute vormistusnõuete määrus (riigihalduse ministri 17. oktoobri määrus nr 50). Arendamisel on kehtivate planeeringute ühtne andmekogu, mille eesmärk on lihtsustada planeeringuandmete ristkasutust ning vähendada kehtivate planeeringute leidmisele kuluvat aega. Infopäeval käsitletavad teemad:

  • Määrusega jõustunud planeeringujooniste kihtide diginõuded;
  • Registri analüüsi lõpptutvustus;
  • ÜP ja DP kihtide täpsustused registri vajadusteks;
  • Menetluskeskkond esialgsel kavandamisel.

Ehituse valdkonnas on seatud eesmärgiks tõsta Eesti ehitussektori tootlikkus 2030. aastaks Euroopa Liidu keskmise tasemeni. Sellesse panustavad ka e-ehituse valdkonnas käimas olevad arendused. Kaasaegsed digilahendused võimaldaksid meil kiirelt käivitada protsesse, millega sektori toimimine ja meil loodava elukeskkonna kvaliteet uuele tasemele viia. Infopäeval käsitletavad teemad:

  • Ehitisregistri ja e-ehituse platvormi arenduste järgmised sammud;
  • Andmeparandused: mis on tehtud, mis teoksil;
  • Top 3 klienditeenindusse jõudnud probleemid ja nende lahendused;
  • EHR arhiivi üleviimine.

Olete oodatud! Palun registreerige oma osalemine hiljemalt 24. novembril.

Infopäevad toimuvad Tallinnas ministeeriumite ühishoones (Suur-Ameerika tn 1), 26.11.2019 kell 12.30 ja Tartus Keskkonnaamet hoones (Aleksandri tn 14), 28.11.2019 kell 12.00. Olete oodatud!