Planeerimine, ehitamine ja elamumajandus

8.-16. augustini toimusid Valga, Võru ja Põlva maakonnas riigiametnike Kagu-Eesti välitööd, mille käigus toodi ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus räägiti läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueelduste parandamiseks, sh arutleti, kuidas tagada Kagu-Eesti inimestele mugav ja atraktiivne elukeskkond ning regiooni tasakaalukas areng. Välitööde tulemusi kasutatakse sisendina riiklike, maakondlike ja kohalike arengudokumentide ja tegevuskavade jaoks.

Välitööde raames pühendati üks päev ka planeerimise ja ehitamisega seotud olulisemate teemade arutamisele. 13. augustil toimus Põlva Gümnaasiumis Rahandusministeeriumi ja Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi spetsialistide osalusel seminar „Planeerimine, ehitamine ja elamumajandus“.

Ruumilise planeerimise raames tutvustas Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Andres Levald asustuse elujõu arvestamisest arengu suunamisel (ettekanne), mille aluseks on aasta alguses tehtud Eesti väikeasulate uuring. Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna üldplaneeringute nõunik Tuuli Veersalu andis ülevaate praegusest üldplaneerimise olukorrast Kagu-Eestis (ettekanne). Ehitusseadustiku tähtsatel mõistetel ja olulistel punktidel peatus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonnast Ülle Reidi (ettekanne). Ehituse kohta esitatavatest korduvatest küsimustest tegi ülevaate ehitustegevuse valdkonnajuht Liisi Pajuste Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist (ettekanne).

Kagu-Eesti välitööde kogu programmi ja ettekannetega saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.