Ruumilise planeerimise töötoad kohalikele omavalitsustele

Kohalikel omavalitsustel on oma üldplaneeringu koostamisel juhtiv roll, mis tähendab kohustust võtta vastutus nii planeeringulahenduse koostamise kui ka selle elluviimise eest. Rahandusministeerium toetab kohalikke omavalitsusi uute üldplaneeringute koostamisel. Korraldatakse töötubasid ja seminare, et üldplaneeringud oleksid sisukad ja parimat praktikat arvestavad ning loodud on toetusmeede üldplaneeringu uuringute ja analüüside koostamiseks, et üldplaneeringud tugineks kvaliteetsetele alusandmetele.

Töötubade läbiviimiseks hankis Rahandusministeerium endale koostööpartneri Vesterra OÜ, kes korraldab üheksa töötuba viies regioonis kahe aasta jooksul. Esimesed viis töötuba on teoreetilis-praktilised töötoad. Teoreetilises osas annavad valdkondlikud eksperdid teoreetilise tausta ja raamistiku ning tutvustavad häid näiteid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Praktilises osas lahendatakse kohalikelt omavalitsustelt koondatud teabe põhjal ja kohapeal tekkinud praktilisi küsimusi valdkondlike ekspertide ja töötoas osalejate koostöös.

Esimene teoreetilis-praktiline töötuba „Üldplaneering kui võimalus“ toimub 3. septembril Viljandis, 5. septembril Virumaal Sõmerus, 6. septembril Tallinnas, 9. septembril Valgas ja 12. septembril Pärnus. Järgnevad veel neli teoreetilis-praktilist töötuba kuu ajaliste vahedega kuni 2020. aasta jaanuarini. Viimased neli 2020 aasta jooksul läbi viidavat töötuba on praktilised töötoad. Nende töötubade eesmärk on kinnistada teoreetilis-praktilistes töötubades saadud teadmisi ja tagasisidestada, kuidas on rakendatud eelnevalt saadud näpunäiteid ning arutleda, mida võiks veel täpsustada.

Lisainfo ja täpsed kuupäevad on kättesaadavad leheküljelt Üldplaneeringute koostamine 2019-2020.