Rahandusministeerium korraldab üldplaneeringu koostamise õiguslike küsimuste seminari ja toetusmeetme infopäeva

30. mail kell 11.00 toimub üldplaneeringute koostamise teemaline seminar Õiguslikest küsimustest üldplaneeringute koostamisel.

Seminaril käsitletakse üldplaneeringutega kitsenduste ja piirangute seadmist, kooskõlastamist ja kaasamist jt üldplaneeringute koostamisel tekkida võivaid õiguslikke küsimusi. Seminari üks eesmärke on saada ülevaade ja valdkonna ekspertide võimalikud juhised eelkõige üldplaneeringute koostamisel tekkinud olulisemate õiguslike  küsimuste osas. Päeva lõppu on kavandatud diskussioon ja küsimuste osa.

30. mail kell 10.00-10.45 toimub üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside toetusmeetme infopäev.

Toetust on võimalik taotleda uuringuteks ja analüüsideks, mis on vajalikud juba algatatud üldplaneeringu koostamiseks ja seotud planeerimisseaduse § 75 ülesannetega. Taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele alates 6. maist ja taotluste esitamise tähtaeg lõpeb 5. augustil 2019. Maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel eelistatakse ühistaotlusi. Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Toetusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.