Kohalike omavalitsuste ruumilise planeerimisega tegelevate spetsialistide koolitus

Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös OÜ Avaliku Halduse Arengukeskusega (AHA Keskus) korraldasid kohalike omavalitsuste ruumilise planeerimisega tegelevate spetsialistide koolituse. Koolitusi viisid läbi Pille Metspalu ja Riin Kutsar (Hendrikson & KO) ning Merje Muiso (Rahandusministeerium).

Pärast haldusreformi on uutes ühinenud kohalikes omavalitsustes kohustus algatada üldplaneeringu koostamine aasta jooksul pärast valimisi ning lõpetada see kolme aasta jooksul alates algatamisest. Suurte ja oluliste muutuste käigus on tähtis, et uued planeerimisdokumendid koostatakse ühtse printsiibi järgi. Selleks koostati ka uued nõuanded üldplaneeringute koostamiseks.

Planeerimisega tegelevate spetsialistide koolituse eesmärk oli tutvustada üldplaneeringu koostamise põhimõtteid ja suundumusi, et kohalikud omavalitsused oskaksid läbimõeldult luua eeldusi piirkonna arenguks ning koostada planeerimisdokumente, mis aitaksid planeerimis- ja ehitusküsimuste lahendamisele kaasa. Koolitus ja esitletud slaidid olid jagatud nelja osasse: I Miks ja kes? II-III Kuidas? IV Praktiline ülesanne ja arutelu. Kõiki teemasid käsitleti konkreetsete käimasolevate ja värskelt kehtestatud üldplaneeringute näidete põhjal.

Koolitustel anti ülevaade ruumilise planeerimise õiguslikust raamistikust ja eesmärgist, kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu kavandamisest, mõjude hindamise rollist, üldplaneeringu koostamise korraldamisest, ülesannetest koostöö ja kaasamise kavandamisel, vajaminevatest uuringutest, analüüsidest, andmekorjest, planeeringulahenduste väljatöötamisest ning elluviimise võimaluste suurendamisest. Kogu koolitus on järelvaadatav kaheksas osas siin: osa 1, osa 2, osa 3, osa 4, osa 5, osa 6, osa 7 ja osa 8.

Koolitused toimusid neljal päeval 2018. aasta maikuus üle Eesti: Tallinnas, Pärnus, Jõhvis ja Tartus. Koolitust rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ja see oli kohalikest omavalitsustest osalejaile tasuta.