Rahandusministeeriumi osalemine kohalike omavalitsuste planeeringute menetlustes

Kõik maavalitsused on alates 1. jaanuarist 2018 lõpetanud tegevuse ja nende senised ülesanded antud üle teistele, selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Planeerimismenetluses on mitmed ülesanded antud valdkonna eest vastutava ministri ehk riigihaldusministri pädevusse, kes juhib Rahandusministeeriumi vastavalt oma pädevusvaldkonnale. Kõige sagedamini osaleb Rahandusministeerium planeeringumenetlustes heakskiidu andjana, täites endisi maavalitsuste poolt täidetud ülesandeid. Küsimused ja taotlused kohaliku omavalitsuse planeeringute kohta saab saata info@fin.ee.

Maakonnaplaneeringute koostamise kohustus ning kohalike omavalitsuste planeeringute heakskiitmise ülesanded on antud Rahandusministeeriumi haldusalas olevale regionaalhalduse osakonnale. Igas maakonnas täidab ülalnimetatud ülesandeid Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna vastava maakonna talitus.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond vastutab jätkuvalt planeerimisalase tegevuse suunamise eest riigis, muuhulgas annab selgitusi planeerimisseaduse sätete kohta.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna talituste kontaktid:

Harju talitus: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Hiiu talitus: Leigri väljak 5, 92401 Kärdla

Ida-Viru talitus: Keskväljak 1, 41594 Jõhvi

Jõgeva talitus: Suur 3, 48306 Jõgeva

Järva talitus: Rüütli 25, 72713 Paide

Lääne talitus: Lahe 8, 90503 Haapsalu

Lääne-Viru talitus: F.R. Kreutzwaldi tn 5, 44314 Rakvere

Põlva talitus: Kesk 20, 63308 Põlva

Pärnu talitus: Akadeemia 2, 80088 Pärnu

Rapla talitus: Tallinna mnt 14, 79513 Rapla

Saare talitus: Lossi 1, 93819 Kuressaare

Tartu talitus: Riia 15, 51010 Tartu

Valga talitus: Kesk 12, 71020 Valga

Võru talitus: Jüri 12, 65620 Võru

Viljandi talitus: Vabaduse plats 2, 71011 Viljandi

Regionaalhalduse osakonna töötajate kontaktid on leitavad järgnevalt lingilt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/kontaktid