Uuring arengu ruumilisest ja strateegilisest kavandamisest

Valminud on uuring arengu ruumilise ja strateegilise kavandamise seostest. Uuringu koostamisel käsitleti ruumilise planeerimise vastutusruumi muutusi alates Eesti planeerimissüsteemi taasloomisest 1990. aastatel, strateegiliste ja ruumiliste arengudokumentide seoseid maakonnaplaneeringute ja maakondlike arengustrateegiate näitel, samuti valdkonnas aset leidnud muutusi võrdlusriikides. Uuringus on esitatud ettepanekud valdkonna edasiseks korraldamiseks.

Uuringu koostasid Irbis konsultatsioonid OÜ, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja Hendrikson&Ko OÜ. Uuring on üheks aluseks ruumilise planeerimise rohelise raamatu koostamisel.

Uuringu koostamist rahastati osaliselt meetmest “Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)”.

Uuringuga on võimalik tutvuda SIIN.