Kutselisi planeerijaid on nüüd 34

17. oktoobril 2017. aastal omistas kutsekomisjon kuuele inimesele ruumilise keskkonna planeerija kutse, tase 7.

Kutseid on väljastatud alates 2015. aasta sügisest. Kutse väljastaja on Eesti Planeerijate Ühing MTÜ.

2017. aasta kevadvoor otsustati ära jätta taotlejate vähesuse tõttu ja otsustamine laekunud taotluste üle lükati sügisesse. Sügisvoorus oli läbivaatamisel kaheksa taotlust.

Värsked kutselised ruumilise keskkonna planeerijad, kes omavad õigust koostada iseseisvalt planeeringuid on Pille Hein, Anne Karjus, Ülle Luuk, Kairi Mänd, Margis Sein ja Kadri Vaher. Kutse on omistatud viieks aastaks. Nüüdseks on Eestis kutse saanud kokku 34 planeerijat.

Teatavasti saab planeerimisseaduse kohaselt planeeringuid koostada vaid asjakohase eriala kõrgharidusega ja piisava töökogemusega või vastava kutsega isik ehk planeerija.

Järgmine taotlusvoor ruumilise keskkonna planeerija kutse saamiseks toimub 20. veebruaril 2018. Teave taotluste esitamise korra kohta on Eesti Planeerijate Ühingu kodulehel.