Korb: mereala kasutamine peab olema läbimõeldud

Rahandusministeeriumi pressiteade 11.01.2017

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile üleriigilise mereala planeeringu algatamise korralduse. Selle eesmärk on algatada mereala planeeringu koostamine ja hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid kogu Eesti merealal ning majandusvööndis.

„Mereala planeerimise tähtsus seisneb eelkõige selles, et kõik tegevused on ühel või teisel määral seotud ning seetõttu peavad need arvestama nii üksteisega kui ka merekeskkonnaga. Näiteks tuleb olla ettevaatlik tuuleparkide arendamisel seal, kus see segaks kalapüüki või meretransporti,“ selgitas riigihalduse minister Mihhail Korb. „Samuti soovime, et mere kui meie ühise vara kasutamisest saaksid kasu nii riik, ettevõtjad kui ka rannikul elavad ja töötavad inimesed.“

Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kui avaliku ressursi pikaajalise kasutuse põhimõtted. Samuti edendada meremajandust ning parandada ja säilitada merekeskkonna seisundit. Mereala planeeringu koostamisel hinnatakse kõikide merealal juba praegu toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju. Lisaks hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid ning ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjate, investorite, kohalike omavalitsuste ja rannikukogukondade tegevuse aluseks.

Planeering kehtestatakse eeldatavalt 2019. aasta lõpus.

Lisainfo ja mereala planeerimise protsessi animatsiooni leiate siit.